Son Haberler

Sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmesine ilişkin usul ve esaslar nelerdir? Hangi durumda aile birliği mazeretine bağlı atama talebinde bulunabilir?


663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine tabi sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmesine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenleme Sağlık Bakanlığı hizmet birimlerinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre çalışan sağlık personelini kapsamaktadır. Bu kapsamda ilgili sağlık personelinin Aile birliği mazareti hariç olmak üzere 3 yıl süreyle başka bir yere atanmasının yapılamayacağı düzenlenmiştir. 

Sağlık Personelinin Aile Birliği Mazeretine Bağlı Atanması İçin Koşullar Nelerdir?

Sözleşmeli sağlık personeli aile birliği mazeretine bağlı olarak atanma talebinde bulunabilmesi için bulunduğu ilde bir yıl görev yapmış olması ve eşinin görev yaptığı ilde aynı ünvan ve niteliği haiz boş pozisyon ilan edilmiş olması şarttır. Boş poziyonlar Sağlık Bakanlığı tarafından Ocak ve Temmuz ayında ilan edilmektedir. Bakanlık tarafından belirtilen boş pozisyonlara birden fazla başvuru olması durumunda kura ile yerleştirme yapılmaktadır. 
Her iki eşin Bakanlık ve bağlı kuruluş personeli olması ve eşlerden birinin 5 veya 6'ncı bölge hizmetinde, diğer eşin ise 1, 2, 3 veya 4'üncü hizmet bölgesinde bulunması halinde aile birliği mazereti 5 veya 6'ncı hizmet bölgesinde bulunan eşe bağlı olarak düzenlenmektedir. Sözleşmeli personelin eşinin, stratejik personel olması veya engelli personel olması durumunda sözleşmeli personelin görev yeri stratejik personele veya engelli personele bağlı olarak, eşinin stratejik personel veya engelli personel olmaması halinde ise aile birliği mazereti personel ihtiyacının fazla olduğu ilde sağlanacaktır. 

Eşleri diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Kadrolu Olarak İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Aile Birliğinin Mazereti Koşulları Nelerdir?

Bu durumda olan sözleşmeli personelin aile birliği mazereti ile atanabilmesi için;
Eşin kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olması ve ilgili mevzuatı gereği yer değiştirmesinin mümkün olmaması veya eşinin görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmaması lazımdır. 
Zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Mülki İdare Amirliği, Milli İstihbarat, Emniyet Hizmetleri, Jandarma Hizmetleri, Sahil Güvenlik Hizmetleri tarafından görev yapması veya hakim, savcı olması ya da engelli personel olması şarttır.

Görev Yeri Değişikliğine Hak Kazanan Sözleşmeli Personelin İlanı Nasıl yapılır?

Sözleşmeli sağlık personelinin yer değişikliği talebi Bakanlık tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilerek talebi uygun olanlar ile olmayanların listesi gerekçeleriyle birlikte Bakanlıkça ilan edilir. Atamalar İl Sağlık Müdürlüğüne yapılır görev yeri değiştirilen personel ile yeniden sözleşme imzalanır. 

Mazeretin Sona Ermesi Durumunda Personelin Hakları Nelerdir?

Aile birliği mazereti ile görev yeri değişen personel, mazeretlerinin devam ettiğine dair belge ve bilgileri her yıl Kasım ayının ilk haftasında çalıştığı birime teslim etmekle mükelleftir. Aile birliği mazereti sona erenlerin bulunduğu il 5 veya 6'ncı hizmet bölgesinde veya C veya D hizmet grubunda ise talebi halinde yerinde bırakılır, aksi halde boş pozisyon bulunması halinde eski görev yaptığı ile atanarak aynı ünvan ve niteliğe sahip boş pozisyon bulunan bir birimde yeniden sözleşme yapılırak göreve başlar. Eski görev yaptığı ilde boş pozisyon yoksa mevcut görev yerinde kalır.

Sosyal Medyada Biz

E-Bülten Üyeliği