Son Haberler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapatılan Devlet Personel Başkanlığına dair iş ve işlemlerin bu süreçten sonra nasıl yürütüleceğine dair tüm kurumlara genelge gönderdi.


Yeni hükümet sistemiyle birlikte kaldırılan Devlet Personel Başkanlığına ait görevler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı altında yer alan Çalışma Genel Müdürlüğü uhdesine alındı.

Yeni süreçte Devlet Personel Başkanlığına ait birçok görevin nasıl yürüyeceğine dair Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu idarelerine genelge gönderildi.

Buna göre;

1- Mülga DPB'ye bağlı E-Uygulamalar modülü üzerinden yürütülen "Kadro-Pozisyon bildirimi, Açıktan Atama Bildirimi, Kamu Personel Alım İlanları, yıl içerisinde alım yapılması planlanan kontenjan bildirimi, disiplin cezası/görevine son verilen personelin bildirimi, OHAL bilgi sistemi, KPSS talepleri ve yerleştirme bildirimi, Yurtdışına eğitim/staj amaçlı gönderilen personel bilgi sistemi, geçici görevlendirme bildirimi, engelli memur alım talepleri ve yerleştirme bildirimi, sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlerin istihdamına ilişkin bildirimler, şehit yakını, gazi, gazi yakını yerleştirme bildirimleri" önceki usulde olduğu Bakanlığa bağlı Kamu E-Uygulama üzerinden veri girişi yapılmaya devam edilecektir.

2- 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde mülga DPB'ye verilen görevler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülecektir.

3- Kamu kurum ve kuruluşlarının personel alım ilanları Bakanlığın web sayfası üzerinden yayımlanmaya devam edecektir.

4- Kamu idarelerinin "Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yurtdışına ve/veya Dışişleri Bakanlığınca bildirilen uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek istedikleri devlet memurlarına ilişkin önerileri Bakanlığa bildireceklerdir.

5- Kurumların görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinin incelenmesi ve uygun görülmesine ilişkin görev ve yetkiler aynı Bakanlıkça yerine getirilmeye devam edecektir.

Sosyal Medyada Biz

E-Bülten Üyeliği