Son Haberler

Devlet memuru maaşlarına 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olarak %4 oranında ve yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon artış oranının %4’ten fazla olan kısmı kadar artış yapılacak. 


Devlet memuru maaşlarına 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olarak %4 oranında ve yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon artış oranının %4’ten fazla olan kısmı kadar artış yapılacak. 

Maaş zammı nedeniyle memurlara 1-14 Temmuz dönemi için ödenecek olan maaş zammı farkının miktarı, ilgili memurun 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve 15 Ekim 2008 tarihinden önce başlamış olup olmamasına göre farklı hesaplanırken, 15 Ekim 2008 öncesi göreve başlamış olanların alacağı 14 günlük maaş farkının miktarı bu tarihten sonra göreve başlayan emsallerine göre daha yüksek olacak.

Bu yazımızda, maaşlarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre alan Devlet memurlarının 1-14 Temmuz maaş farkı hesabına değinilecektir.

15 Ekim 2008 öncesi memuriyete başlayanlar için

T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve 15 Ekim 2008 tarihinden önce başlamış olan Devlet memurlarının1-14 Temmuz 2020 dönemine ilişkin farkı hesaplanırken;

   a-14 günlük brüt fark:

Gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylık, kıdem aylığı, yan ödeme, tazminat (aylıkla birlikte ödenen ek, ilave ve diğer tazminatlar dahil) ve ek ödemelerin aylık tutarları toplamının zamlı ve zamsız hali arasındaki fark miktarı bulunacak.

Bulunan miktarın 30’a bölünüp 14 ile çarpılmasıyla da maaş zammından kaynaklı 1-14 Temmuz fark ödemesinin brüt tutarına ulaşılacak.

   b-14 günlük kesinti:

     -Gelir vergisi: 14 günlük brüt tutar içerisindeki tazminat ve ek ödeme tutarları çıkarıldıktan sonra kalan tutarın %15’i oranında (bu oran memurun gelir vergisi matrahına göre %20 veya %27’de olabilir) gelir vergisi kesintisi hesaplanacak.

     -Damga vergisi: Hesaplanan 14 günlük brüt tutarın %0,759’u (binde 759) oranında damga vergisi kesintisi hesaplanacak.

   c-14 günlük net ödeme:

1 Temmuz 2020 maaş zammı nedeniyle 1-14 Temmuz için hesaplanacak fark ödemesinin brüt tutarından, gelir vergisi ve damga vergisi kesinti tutarları düşüldükten sonra kalacak olan tutar, ilgili memura 1-14 Temmuz maaş farkı olarak ödenecek.

14 Ekim 2008 sonrası memuriyete başlayanlar için

T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve 14 Ekim 2008 tarihinden sonra başlamamış olan Devlet memurlarının1-14 Temmuz 2020 dönemine ilişkin farkı hesaplanırken;

   a-14 günlük brüt ödeme: 

Gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylık, kıdem aylığı, yan ödeme, tazminat (aylıkla birlikte ödenen ek, ilave ve diğer tazminatlar dahil) ve ek ödemelerin aylık tutarları toplamının zamlı ve zamsız hali arasındaki fark miktarı bulunacak.

Bulunan miktarın 30’a bölünüp 14 ile çarpılmasıyla da maaş zammından kaynaklı 1-14 Temmuz fark ödemesinin brüt tutarına ulaşılacak.

   b-14 günlük kesinti:

     -SGK primi: Gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylık, kıdem aylığı, tazminatların (makam ve temsil/görev tazminatı dahil; aylıkla birlikte ödenen ek, ilave ve diğer tazminatlar hariç)  aylık tutarı toplamının zamlı ve zamsız hali arasındaki fark miktarı bulunacak; bulunan miktarın 30’a bölünüp 14 ile çarpılması suretiyle elde edilen tutarın %14’ü SGK primi kişi kesintisi olarak hesaplanacak.

     -Gelir vergisi: 14 günlük brüt tutar içerisindeki tazminat ve ek ödeme tutarları çıkarıldıktan sonra kalan tutardan SGK primi tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın %15’i oranında (bu oran memurun gelir vergisi matrahına göre %20 veya %27’de olabilir) gelir vergisi kesintisi hesaplanacak.

      -Damga vergisi: Hesaplanan 14 günlük brüt tutarın %0,759’u (binde 759) oranında damga vergisi kesintisi hesaplanacak.

   c-14 günlük net ödeme:

1 Temmuz 2020 maaş zammı nedeniyle 1-14 Temmuz için hesaplanacak fark ödemesinin brüt tutarından, SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesinti tutarları düşüldükten sonra kalacak olan tutar, ilgili memura 1-14 Temmuz maaş farkı olarak ödenecek.

Maaş zammından kaynaklı 1-14 Temmuz fark ödemesine dahil edilmeyecek unsurlar

Aylıklarını 657 sayılı Kanuna göre alanlara 1 Temmuz 2020 maaş zammı nedeniyle yapılacak ödenecek 14 günlük farkın hesabına;

-Aile yardımı (eş ve çocuk için) dahil edilmeyecek.

-Asgari geçim indirimi dahil edilmeyecek.

-Toplu sözleşme ikramiyesi (sendika ikramiyesi) dahil edilmeyecek.

-Sendika aidatı dahil edilmeyecek.

-Emekli keseneği (15 Ekim 2008 tarihinden önce TC. Emekli Sandığı Kanununa tabi bir görevde bulunmuş olan memurlar için) dahil edilmeyecek.

Sosyal Medyada Biz

E-Bülten Üyeliği