Son Haberler

Mahkemeden bakanlığa: Anayasa Mahkemesi'nin güvenlik soruşturması kararına uyun


Karaman’a bağlı Ermenek ilçesindeki bir liseye ataması yapılan öğretmen B.K. güvenlik soruşturması nedeniyle iş başı yapamadı. B.K., Eğitim-Sen avukatı Nedim Değirmenci ile birlikte yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Ankara 5’nci İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin on binlerce insanı memuriyetten mahrum bırakan güvenlik soruşturmasını iptal eden hükmüne yer vererek oy çokluğuyla yürütmeyi durdurdu. Karar AYM’nin memuriyete girişte yapılan güvenlik soruşturması uygulamasını iptal etmesinin ardından verilen ilk karar niteliği taşıyor.

"Ataması yapılmazsa telafisi güç zararlar doğacak"
Sözleşmeli öğretmen B.K.’nin ataması geçen yıl Ermenek’teki bir liseye yapıldı. Fakat güvenlik soruşturması nedeniyle iş başı yapamayınca, yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu, kamu hizmetine girme hakkının engellendiğini ve adli sicil kaydı bulunmadığını söyleyerek yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Milli Eğitim Bakanlığı ise mahkemeye yaptığı savunmada işlemin hukuka uygun olduğunu belirterek davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savundu. Ancak İdare Mahkemesi böyle düşünmedi.

Kararı veren Ankara 5’inci İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin 1.5 ay önce verdiği memuriyete girişte yapılan güvenlik soruşturması uygulamasını iptal ettiği hükme işaret etti. İdare Mahkemesi, “Anayasa Mahkemesi kararları kesindir” diyerek şu ifadelere yer verdi: “Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiş olduğu bilindiği halde görülmekte olan davaların Anayasa’ya aykırılığı saptanmış hükümler dikkate alınarak çözümlenmeleri Anayasa’nın üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayacağı açıktır.” Ayrıca İdare Mahkemesi, B.K.’nin atamasının yapılmaması halinde, “Davacı açısından telafisi güç zararlar doğurabileceği ise tabiidir” dedi.

Karar oy çokluğuyla alındı
Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre İdare Mahkemesi açıkladığı bu nedenlerden dolayı yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak karar 2’ye 1 oy çokluğuyla verildi. ‘Ret’ kararı veren mahkeme üyesi “Anayasa Mahkemesi’nin kararları 153/3 başlıklı maddesinde iptal kararları geriye yürümez. Sırf kanun hükmünün iptal edilmiş olmasının o kanun hükmüne dayanılarak tesis edilmiş işlemi hukuka aykırı hale getirmeyeceğinden ve  dava konusu işlem, tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan kanun hükmüne göre tesis edildiğinden bu yönü itibariyle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı” görüşünü savundu.

Davanın avukatı Nedim Değirmenci, “Mahkemenin verdiği karar, AYM  kararı ile iptal edilmiş düzenlemeler nedeniyle yeni yasa ve düzenleme bekleyen kişilerin daha fazla mağdur olmaması açısından çok önemli” dedi.

AKP'den kanun teklifi
Anayasa Mahkemesi (AYM) geçtiğimiz aralık ayında memuriyete girişte güvenlik soruşturması şartını Anayasa’ya aykırı bularak bu düzenlemeyi iptal etti. AKP de AYM’nin memurluk için ‘güvenlik soruşturması’ şartı koyan OHAL düzenlemesini iptal etmesinin ardından güvenlik soruşturmasını kalıcı hale getirmek için yasa teklifi hazırladı. Söz konusu yasa Meclis gündemine sunuldu.

Sosyal Medyada Biz

E-Bülten Üyeliği