Son Haberler

Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli sağlık personeli alımlarında üniversite hastanelerinde görev yapanların Sağlık Bakanlığına tercih belirterek yerleşmeleri sebebiyle yaşanan sorunların çözümü için yükseköğretim kurumlarından bilgi talep etti.


Sağlık Bakanlığı'ndan Sözleşmeli Personel Alımında Sorunların Çözümüne Önemli Adım! 

Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli sağlık personeli alımlarında üniversite hastanelerinde görev yapanların Sağlık Bakanlığına tercih belirterek yerleşmeleri sebebiyle yaşanan sorunların çözümü için yükseköğretim kurumlarından bilgi talep etti.

Bilindiği üzere, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların "Yeniden Hizmete Alınma" başlıklı Ek Madde 1'de, "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü ile bir kamu kurumunda çalışmakta olan 4/B'li sözleşmeli personelin, yeni bir kadroya atanmaya hak kazanmasını gerekçe göstererek sözleşmesini fesih etmesi halinde, 1 yıl boyunca yeniden 4/B'li sözleşmeli personel olarak çalışamayacağı düzenlenmiştir. Maddenin devamında ise Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanların, unvan değişikliği yapanların ve Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak tek tarafları feshedenlerin ise bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda üniversite hastanelerinde 4/B'li sözleşmeli personel olarak çalışan bir kişinin, KPSS tercihlerinde uygun kadroları tercih edip yerleşmesi durumunda Sağlık Bakanlığınca ataması iptal ediliyor ve aday mağduriyete uğruyordu. Mağduriyetlerin artması üzerine Sağlık Bakanlığı adayların durumları ile ilgili atama işlemlerine esas olmak üzere yükseköğretim kurumlarından bilgi talep etmiş ve sorunun çözümü yolunda önemli bir adım atmıştır. 

Sosyal Medyada Biz

E-Bülten Üyeliği