Son Haberler

Kamu Denetçiliği Kurumu, 2019 yılı faaliyet raporunu web sayfası üzerinden yayımladı. Ombudsmana 2019 yılı içerisinde 20 bin 968 adet şikayet başvurusu gerçekleşti.


Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41 inci maddesi çerçevesinde idareler hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlamakla yükümlü olup, bu raporların da en geç Şubat ayı sonuna kadar kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir.

Bu kapsamda, kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere kurulan Kamu Denetçiliği Kurumunun 2019 yılına ait faaliyet raporu yayımlandı.

1- Şikayet sayısı her geçen gün artmaya devam etmektedir. 2013 yılında 7 bin 638 olan başvuru sayısı, 2019 yılı sonu itibarıyla 20 bin 968'e ulaşmıştır.

2- 2019 yılında yapılan şikayet başvurularına konu bazlı bakıldığında en fazla başvuru önceki yıllarda olduğu gibi "kamu personel rejimi"nde olmuştur. Diğer yandan en fazla artış ise %294,68 ile ulaştırma, basın ve iletişim, %271,79 ile engelli hakları, %170,38 ile adalet, milli savunma ve güvenlik, %167,12 ile ekonomi, maliye ve vergi alanlarında yaşanmıştır.

3- 2019 yılında şikayetlerin kurum bazlı dağılımına bakıldığında ise vatandaşın en çok şikayetini mahalli idarelere (2278 şikayet) yönelik yaptığı görülmektedir. Mahalli idareleri, sırasıyla Adalet Bakanlığı, SGK, MEB, Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler takip etmektedir.

4- Kamu denetçiliği kurumu ayrıca faaliyet raporunda verdiği tavsiye kararlarına uymayan idareleri de tek tek gerekçeli olarak açıklamıştır. Bu idareler ise şunlardır;

Kütahya Belediye Başkanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İLKSAN, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Erciyes Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığı.

Sosyal Medyada Biz

E-Bülten Üyeliği