Son Haberler

Türk Silahlı Kuvvetleri gerek iç kaynaktan gerekse dış kaynaktan çeşitli sınıflar için muvazzaf subay alımları yapıyor. TSK'nın geçtiğimiz haftalarda yayınlandığı öğretmen ve mühendis sınıfı muvazzaf subay temini ilanı için isüreç devam ediyor.


SK muvazzaf subay alımı yapmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri dış kaynaktan muvazzaf subay (mühendis ve öğretmen) istihdamı sağlayacağını geçmiş dönemde duyurdu ve başvuruları alarak sonuçlandırdı. 

HUKUK SINIFI SUBAY TEMİNİ YAZILI SINAV SONUÇ İLANI

1. Hukuk sınıfı subay temini kapsamında 09 Şubat 2020 tarihinde yapılan yazılı sınav sonucunuz ve açıklamalar özel ilanınızda bulunmaktadır.

2. A kitapçığında 98. soru, B kitapçığında 93. soru tüm adaylar için doğru kabul edilmiştir.

3. Yazılı sınavda taban puan şartını sağlayan adaylar daha sonra bildirilecek tarihlerde kayıt-kabul, fiziki yeterlilik testi ve mülakat aşamalarına çağrılacaktır.

4. Bu ilanın yayınlanması ile itiraz süreci (18 Şubat 2020 saat 17.00'da sona erecektir) başlamıştır. Bu süre içerisinde yazılı sınav notu veya sınav soruları için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına itiraz dilekçesi verilebilecektir. Birden fazla aday tarafından ortak dilekçe verilemeyecektir. Bir aday tarafından verilen her dilekçe başına 100 TL. itiraz ücreti aşağıdaki hesap/IBAN numarasına yatırılacaktır. Banka dekontu dilekçeye eklenecektir. Dilekçe, ıslak imzalı olması şartıyla elden veya posta yolu ile verilebilecektir. Belirtilen şekilde ve süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme konulmayacaktır.

MUVAZZAF SUBAY KİME DENİR? HAKLARI NELERDİR?

Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve sayfanın müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır. Muvazzaf subay adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi"ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, "Teğmen" rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfın okulundaki kursa gönderileceklerdir. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklardır. Özel Kuvvetler Komutanlığında kontenjana giren adaylar yürürlükteki mevzuat esaslarına göre eğitime planlanırlar.

ÖZLÜK HAKLARI

Rütbe Bekleme Süreleri: 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda muvazzaf subaylar için belirlenen rütbe bekleme süreleri, dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanlar için de uygulanır. Atama ve Yer Değiştirme: Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların kıt'a, karargâh ve kurumlara atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Sağlık: Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır. İzin İşlemleri: Temin edilen muvazzaf subay adayları "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi" süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler. Yukarıda belirtilen haller dışında; muvazzaf subaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Konuttan Faydalanma: Kuvvet Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSY 319-2 (B) TSK Konut Yönergesi esaslarına uygun şekilde istifade ederler.

MALÎ HAKLARI

1- 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.

2- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile İlişkileri: a-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilişkilendirilirler ve bu Kanunun subaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar. b-205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde OYAK Kurumunun daimi üyesidirler.

3-Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapan personel için ilave mali haklar bulunmaktadır.
 

Sosyal Medyada Biz

E-Bülten Üyeliği