Son Haberler

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.


10 Mayıs 2019 CUMA Resmi Gazete Sayı : 30770 YÖNETMELİK Karar Sayısı: 1054 Ekli "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. 9 Mayıs 2019 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 72 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. "(2) 3713 sayılı Kanun kapsamında malul olan sözleşmeli subay ve astsubaylardan yeniden göreve dönmek isteyenlerin işlemleri bu Yönetmeliğin 47 nci maddesine göre yapılır. (3) Geçici veya sürekli görev, eğitim, kurs ve staj nedeniyle yurtdışına gönderilmek üzere seçilen vazife malulü sözleşmeli subay ve astsubayların yetkili sağlık kuruluşlarına şevki ve sağlık kurulu raporları bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre düzenlenir." MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. "Bu Yönetmeliğin 72 nci maddesi gereğince yeniden göreve dönmesi uygun görülen sözleşmeli subay ve astsubaylardan muvazzaf subaylık ve astsubaylık statüsüne geçmek için 72 nci maddenin birinci fıkrasına göre başvuruda bulunanların durumu, yeniden göreve dönen vazife malulü subay ve astsubayların sağlık yeteneklerine göre değerlendirilir." MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Sosyal Medyada Biz

E-Bülten Üyeliği